Het Multi Functionele Complex 't Holt valt onder de verantwoordelijkheid van

stichting Dorpshuis 't Holt Ten Post.

 

Het doel van de stichting is het in stand houden van het MFC 't Holt waar verenigingen hun activiteiten kunnen houden en waar festiviteiten georganiseerd kunnen worden. 

 

Het bestuur van het Dorpshuis bestaat uit:

Bart Corporaal (voorzitter/ leidinggevende SVH)

Stefan Rijsdijk (penningmeester/ secretaris)

Patrick Buntjer (facilitaire zaken)

Het Dorpshuis werkt met een vaste beheerder/ leidinggevende SVH: Ellen Westrup

Holt Wit2.png

Dorpshuis 't Holt Ten Post