Stichting Dorpshuis 't Holt Ten Post

Het Multi Functionele Complex 't Holt valt onder de verantwoordelijkheid van stichting Dorpshuis 't Holt Ten Post. De stichting is opgericht in 1968. Het doel van de stichting is het in stand houden van het MFC 't Holt waar verenigingen hun activiteiten kunnen houden en waar festiviteiten georganiseerd kunnen worden. 't Holt moet de centrale ontmoetingsplek zijn voor het hele dorp. 

Onze kernwaarden zijn:

Sport, Gezelligheid, Genieten en Respect voor de medemens

 

Voor dorpsactiviteiten worden gereduceerde verhuurprijzen gehanteerd. Dit om zoveel mogelijk activiteiten te stimuleren. 

Daarnaast is het Dorpshuis geschikt voor commerciële verhuur. Deze inkomsten worden ingezet voor de exploitatie en ontwikkeling van het gebouw. De Stichting kent geen winstoogmerk. 

Het bestuur van het Dorpshuis bestaat uit de volgende personen:

Bart Corporaal (voorzitter/ leidinggevende SVH)

Stefan Rijsdijk (penningmeester/ secretaris)

Patrick Buntjer (facilitaire zaken)

Vacature (algemeen lid)

Het Dorpshuis werkt met een vaste beheerder/ leidinggevende SVH. (Ellen Westrup)